Pieejamie datumi:
A) 5. sept
B) 11. sept
C) 15. sept
D) 22. sept

Lūdzu komentāros katrs, kurš vēlas piedalīties, ieraksta savu variantu (a,b,c vai d)